Sverige

Bridgemate-appen

Funktioner och möjligheter

Bridgemate-appen är ditt personliga komplement till ert existerande Bridgemate Pro eller Bridgemate II scoringsystem. Genom att använda denna app, under eller direkt efter spelet,  kan du följa dina personliga resultat, du kan i ditt personliga guidekort se var du ska sitta i nästa rond, se aktuell ställning, se motståndarnas resultat och sitsen på de brickor du just spelat.

 

 

Personligt protokoll

Se resultaten direkt i Bridgemate-appen. Kontrakt, utspelskort och resultat visas – och dina brickors procentuella resultat uppdateras kontinuerligt.

 

 

Resultatlista

Resultatlistan uppdateras kontinuerligt och kan följas under tävlingen. Så snart tävlingen är färdigspelad, presenteras slutresultatet.

 

 

 

Dina motståndares resultat

Titta på dina motståndares resultat på de brickor du har spelat. En komplett översikt över kontrakt, utspelskort och resultat visas.

 

 

Givpresentation

När givar finns tillgängliga i Bridgemate-systemet visas de i appen.  En översikt över möjliga kontrakt, baserade på double dummy-analys, visas också.

 

 

Analysera ditt spel

Titta tillbaka på dina spelade givar och analysera bästa spelsätt, genom att använda det inbyggda programmet som analyserar givar. Genom att använda dubbeldummy-analyser, visar appen hur olika spelsätt påverkar brickans resultat. 

 

 

Guidekort

Med Bridgemate-appen, visas även ditt personliga guidekort under tävlingens gång. Du kan se vilka dina motståndare är, vilket bord du ska sitta vid och om du har översits eller inte. 

För spelare

Se hur du installerar
Bridgemate-appen på din
smartphone. Läs mer ›

För klubbar och TL

Läs mer om hur du kopplar upp
Bridgemate-appen på er klubb.
Läs mer ›

Support och FAQ

Hitta support och svar
på dina frågor. Läs mer ›