Sverige

Vanliga frågor

om Bridgemate

Behöver ni hjälp? ›

Kontakta oss för mer information. Läs mer ›

Support-frågor? ›

Besök Bridgemates supportcenter för svar på era frågor. Läs mer ›

 

Vanliga frågor

Bridgemate Pro och Bridgemate II

Bridgemate Pro eller Bridgemate II?
Kan jag använda Bridgemate Pro och Bridgemate II tillsammans?

Tekniska frågor

Vilken dataöverföring används?
Försämras räckvidden av väggar och andra hinder?
Vilken är räckvidden?

Batterier

Hur lång är batteriernas livslängd?
Vilka batterier används?
Kan man använda uppladdningbara batterier?

Produktsäkerhet

Hur säkras datan?
Är Bridgemate certifierad?
Stör Bridgemate pacemakers?

Svar

Bridgemate Pro eller Bridgemate II?

Bridgemate Pro är den ursprungliga Bridgematen och föregångaren till Bridgemate II. Bridgemate Pro erbjuder säker resultatgivning direkt till ditt uträkningsprogram. Bridgemate Pro är det perfekta valet om ni har en liten budget och vill minimera era kostnader.
Bridgemate II är uppföljaren till Bridgemate Pro och det mest avancerade systemet. Den ger er en värld av nya funktioner, allt i en kompakt kostym. Bridgemate II är ert val om ni vill höja servicenivån på er klubb och göra era tävlingar än mer angenäma.

Kan jag använda Bridgemate Pro och Bridgemate II tillsammans?

Ja! Bridgemate Pro och Bridgemate II kan användas tillsammans. Enda kravet är att både servern för Bridgemate Pro och Bridgemate II kopplas till datorn. Ni behöver inte byta uträkningsprogram, utan Bridgemate Control kan automatiskt starta båda systemen. Resultaten läggs samman till en resultatlista.

Vilken dataöverföring används?

Bridgemate använder radiovågor, 868Mhz ISM-band. Den amerikanska versionen använder 915Mhz-bandet.

Försämras räckvidden av väggar och andra hinder?

Bridgemates radiovågor kan gå igenom väggar och andra hinder. Men precis som för annan trådlös utrustning, försämras signalstyrkan vid hinder mellan Bridgemate och server. Hinder i stål, betong och glas påverkar signalen negativt. Ni rekommenderas att i möjligaste mån undvika hinder.

Vilken är räckvidden?

Utan hinder är räckvidden för Bridgemate omkring 150-175 meter. Hinder försämrar signalstyrken. Signalstyrkan är dock tillräcklig för att möta i stort sett alla klubbars behov.

Hur länge räcker batterierna?

Bridgemate Pro: Batteries räcker normalt 300 timmar eller 350 tävlingar.
Bridgemate II: Batteries räcker normalt 500 timmar eller 500 tävlingar.
Batteriernas livslängd beror på batteriernas kvalitet, ålder och användning.

Vilka batterier används?

Bridgemate Pro: Fyra st AAA-batterier.
Bridgemate II: Två st AA-batterier.
Duracellbatterier medföljer Bridgemate Pro och Bridgemate II. Servern drivs av datorns ström via USB, men den bör också ha fyra AA-batterier i funktion, utifall det blir strömavbrott. Vid köp av server ingår inte batterier.

Kan man använda uppladdningsbara batterier?

Uppladdningsbara batterier kan användas om de håller god kvalitet. Vi rekommenderar att först prova en uppsättning uppladdningsbara batterier, för att se hur dessa fungerar för ert behov.

Hur säkras datan?

Resultaten lagras på fyra olika ställen, vilket minimerar risken av dataförlust. Resultat som knappas in i Bridgematen skickas direkt till servern och lagras där. Bridgemate Control tar emot resultaten och sparar dem i en resultatfil. Uträkningsprogrammet tar emot resultatet och sparar dem i en annan fil. Dessutom lagras resultaten i Bridgemate-dosan och dessa kan tas fram, utifall all annan data förlorats.

Är Bridgemate certifierad?

Ja. Bridgemate är fullt ut testad och certifierad i enlighet med EU-direktiv gällande produktsäkerhet, ECM och radioutrustning samt följer FCC:s och IC:s (Industry Canada) regelverk och lagar.

Stör Bridgemate pacemakers?

Nej. Signalstyrkan för radiovågor är extremt låg och stör ej pacemakers.